‘BRIDGE’ EN RIJNSTATE VRIENDENFONDS SAMEN IN ACTIE

Gezond eten, lekker sporten, veel bewegen en je goed voelen is voor veel kinderen vanzelfsprekend, maar helaas niet voor iedereen. Sommige kinderen en hun ouders hebben daar hulp bij nodig. Want ook in de regio Arnhem is overgewicht bij kinderen helaas aan de orde van dag. Daarom slaan het Rijnstate Vriendenfonds en de Rabo Bridge to Bridge de handen ineen.

Het Rijnstate Vriendenfonds is met ingang van de 2013-editie hét goede doel van de Rabo Bridge to Bridge. Het idee is om rondom de ‘Bridge’ op diverse manieren geld in te zamelen voor projecten van Rijnstate die een gezonde leefstijl voor kinderen in de regio verbeteren. Het draait niet alleen om het aanpakken van overgewicht en obesitas bij kinderen, maar tegelijkertijd ook om het voorkomen hiervan op een positieve manier. Geen wijzende vinger, maar fun, plezier en gemak. Het is niet moeilijk en duur om een gezonde leefstijl te leven, als je maar de juiste begeleiding, tips en trucks krijgt aangeboden.

Alle deelnemers aan de Rabo Bridge to Bridge kunnen hier hun steentje aan bijdragen, onder meer door bij de inschrijving het inschrijfbedrag met een eigen bijdrage te verhogen, mensen te zoeken die je willen sponsoren, extra acties te organiseren om geld op te halen of door een eigen actiepagina te maken oprijnstate-vriendenfonds.geef.nl.

Over het Rijnstate Vriendenfonds
Het Rijnstate Vriendenfonds draagt bij aan het welzijn van de patiënten van Rijnstate. Vaak zijn er projecten waar aanvullende middelen voor nodig zijn, omdat niet alles vanuit de ziekenhuisbudgetten kan worden gefinancierd. Het Vriendenfonds werft voor dit soort projecten om de zorg voor patiënten van Rijnstate nog verder te kunnen verbeteren
Op www.rijnstatevriendenfonds.nl/bridgetobridge vind je meer informatie over het Rijnstate Vriendenfonds.