Aicon Group

Wij richten ons op het individu binnen uw organisatie, het creëren van de gewenste cultuur en het verbeteren van de in- en externe samenwerking. De wijze waarop wij hieraan inhoud geven varieert van adviseringtraining tot individuele coaching.

Uit jarenlange ervaring weten wij dat een gecombineerde aanpak het effect van de gekozen oplossingsrichting aanzienlijk vergroot. Bovendien ontstaat er op deze wijze een heuse teamspirit en lopen realisatie en verwachtingen van alle betrokkenen synchroon.

Aicon doet iets met mensen, hun welzijn, hun motivatie en hun productiviteit. De ideale balans tussen menselijke voldoening en zakelijk succes verliezen we daarbij nooit uit het oog. Dat klinkt misschien hoogdravend, maar onze snelle groei en tevreden klanten vormen het bewijs.

Hierbij richt Aicon Accent B.V. zich op het vaststellen van het verbeterpotentieel; als individu, team of organisatie. Aicon Trainingen B.V. is gespecialiseerd in persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering van mensen.