Rabobank Arnhem en Omstreken

I: www.rabobank.nl/bedrijven/lokalebanken/arnhem/

Rabobank Arnhem en Omstreken is een coöperatieve en ondernemende bank waar klantbelang centraal staat. De Rabobank bankiert niet voor aandeelhouders, maar wel voor haar leden, klanten en de samenleving. Samen bereik je gewoon meer dan alleen, dat is de kracht van de coöperatie. Bijvoorbeeld door kennis en ervaring met elkaar te delen. Ons doel: de omgeving waarin onze leden en klanten wonen en werken versterken, voor een duurzame toekomst en een sterkere economie.

Via lokale sponsoring en donaties tonen we als bank onze betrokkenheid bij de lokale omgeving. We ondersteunen projecten, verenigingen en stichtingen die een bijdrage leveren aan de lokale maatschappij. Een samenleving waarin iedereen kan en mag participeren, mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Dat is waar wij naar streven.