Rijn IJssel

Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs van circa 13.000 studenten. Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden, intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar voor een vervolgstudie om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

Gezonde school en Bridge to Bridge

Rijn IJssel maakt werk van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van zowel de medewerkers als de studenten. Dit hoort bij elkaar. Duurzame inzetbaarheid voor de student vraagt

duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Een ondernemende en duurzame leercultuur maakt een ondernemende instelling en zich blijvend ontwikkelen en ontplooien voor iedereen noodzakelijk.

Door mee te lopen met de Bridge to Bridge en door studenten in te zetten bij het ondersteunen van de organisatie laat Rijn IJssel zien dat Gezonde school voor haar belangrijk is.

www.rijnijssel.nl